Laporan Kewangan

Perkara XIII, Bahagian 3 dari peraturan OIKEOS menyatakan bahawa: "Setiap tahun selepas mesyuarat tahunan Pasukan Kepimpinan akan membuat laporan kewangan Perbadanan dibuka untuk pemeriksaan awam."

Penyata pendapatan 2023 OIKEOS (lihat di sini) disediakan untuk semakan awam sebagai memenuhi komitmen di atas.

Sebarang pertanyaan mengenai maklumat yang diberikan hendaklah diarahkan kepada pegawai perbadanan di alamat berikut: officer@oikeos.org.