Bentuk Kumpulan Tempatan

Orang Kristian awal menetapkan corak mengatur untuk menjalin, mengajar, dan berkongsi keyakinan mereka mengenai Yesus Kristus.

Kisah 2: 42:
Dan mereka terus bertekad dalam ajaran rasul dan persekutuan, dan dalam berbuka roti, dan dalam doa.

Sebagai sebuah rangkaian, OIKEOS menyokong dan menggalakkan otonomi perhimpunan individu tempatan yang berpusat di rumah yang ingin menarik dari sumber pendidikan kami seperti ajaran, kursus, lawatan, dan acara.

Marilah kita tahu jika anda ingin berhubung dengan orang lain di dekatnya dan mula bersekutu sebagai kumpulan lanjutan tempatan atau geografi.

Kami bersedia untuk membantu anda dalam memulakan.

Buat Borang Kumpulan Tempatan