IMG_6025_JDP

Puan Victoria Finley

Setiausaha

victoria.finley@oikeos.org

Sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus, saya menghargai peluang untuk melayani di dalam tubuh Kristus dalam apa juga kemampuan yang diminta oleh Bapa kepada saya. Selama bertahun-tahun saya diajar banyak Firman Tuhan dan saya sendiri mempelajarinya; jika dan ketika saya dapat berkongsi kemahiran dan perspektif saya untuk kemajuan umat-Nya, saya dengan rendah hati melakukannya. Pada masa ini, saya merasa terhormat untuk berkongsi tanggungjawab pengarah dan pegawai dengan lelaki dan wanita lain yang komited dalam Jaringan Kristian OIKEOS.

Lihat Pasukan Ahli Tadbir Urus Lain