IMG_6106_JDP

Wah R Magnelli

Presiden

rico.magnelli@oikeos.org

Hati saya dinyatakan dalam perkara berikut:

Galatia 2:20: Saya disalibkan dengan Kristus: namun saya hidup; tetapi bukan aku, tetapi Kristus hidup di dalamku. Dan hidup yang aku hidup sekarang ini hidup dengan iman Anak Allah, yang mengasihi saya, dan memberikan dirinya untukku.

Oleh itu, saya melakukan yang terbaik untuk tidak:

Galatia 2:21: "... mengecewakan rahmat Tuhan"

Dan kepada:

"... berjalanlah dalam kasih, seperti Kristus juga mengasihi kita, dan telah memberikan dirinya untuk kita ..."

Tujuan saya adalah sama dengan semua orang yang menyukai penampilannya, hadiah panggilan Tuhan yang tinggi dalam Kristus pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus:

II Timotius 4: 7 dan 8: Saya telah bertarung dengan baik, saya telah menyelesaikan jalan saya, saya telah menjaga iman: Mulai sekarang ada untuk saya mahkota kebenaran, yang akan diberikan oleh Tuhan, hakim yang adil, kepada saya pada hari itu: dan bukan hanya bagi saya, tetapi kepada mereka semua yang menyukai penampilannya.

Lihat Pasukan Ahli Tadbir Urus Lain