OIKEOS Local Group di Venice FL

Untuk bertanya mengenai kumpulan tempatan ini, hubungi Pendeta Ray dan Shirley Weidenhamer di cisleyus@yahoo.com.