Polisi Bayaran Balik

Dasar Bayaran Balik Rangkaian OIKEOS Christian

Derma

Sekiranya sumbangan dibuat kepada OIKEOS Christian Network secara tidak sengaja atau penderma telah mengubah fikiran mereka, penderma boleh meminta pengembalian dana dalam masa empat puluh lapan (48) jam apabila sumbangan dibuat di laman web. Selepas empat puluh lapan (48) jam, derma akan direkodkan, dan surat yang mengiktiraf sumbangan untuk tujuan potongan cukai akan dihantar kepada penderma pada akhir tahun.

Sekiranya terdapat kesilapan perkeranian apabila membuat sumbangan, permintaan untuk membetulkan jumlah sumbangan boleh dibuat dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari penyerahan asal.

Pendaftaran Acara

OIKEOS Christian Network menawarkan bayaran balik penuh untuk semua pendaftaran acara yang dibuat di laman web kami jika bayaran balik diminta dalam tempoh empat belas (14) hari kalendar pendaftaran dan sebelum acara tersebut. Permintaan untuk pengembalian wang selepas empat belas (14) hari kalendar akan dipertimbangkan secara individu.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tambahan atau ingin meminta bayaran balik, sila hubungi kami di: sumbangan@oikeos.org.