Saya pintu 1280x1080

Siapakah Yesus Kristus?

Kursus modular untuk mencari jawapan alkitabiah baru untuk persoalan utama ini.

Persoalan Zaman

Sebagai individu yang paling dihormati dalam sejarah, Yesus Kristus mungkin juga yang paling disalahpahami. Siapa dia, sebenarnya?

Bahkan pada saat kehadirannya di bumi, spekulasi dan pendapat mengenai identitinya berputar di sekelilingnya dari semua arah. Namun, seorang nelayan sederhana dari Galilea bernama Petrus tahu jawabannya dan menyatakan dia sebagai "Kristus, Anak Tuhan yang hidup".

Yesus Kristus sendiri mengesahkan pernyataan kebenaran Petrus sebagai pembukaan dari surga.

Matius 16: 15-17:
Dia berkata kepada mereka: Tetapi siapa yang mengatakan bahawa aku ini?
Dan Simon Petrus menjawab dan berkata, Engkau adalah Kristus, Anak Tuhan yang hidup.
Dan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Berbahagialah kamu, Simon Barjona: kerana daging dan darah tidak menyatakannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga.

Apa yang Boleh Anda Harapkan untuk Cari atau Pelajari:

  • Bagaimana pemahaman tentang Tuhan membantu menjelaskan siapa Yesus Kristus sebenarnya?

  • Apa kepentingan tajuk "Tuhan Yesus Kristus", dan bagaimana pengaruhnya terhadap jalan orang percaya?

  • Bagaimana kita hendak berdoa sebagai orang Kristian?

  • Bagaimana kita dapat mengakses apa yang disediakan Allah Bapa melalui karya Anak-Nya?

  • Apa yang dapat kita fahami tentang kehidupan kekal, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita pada masa sekarang?

Lihat Tarikh Tersedia untuk "Siapakah Yesus Kristus?"