Polisi Laman Web

Dasar Privasi Rangkaian OIKEOS Christian

Laman web dan perkhidmatan dalam talian kami dimiliki dan dikendalikan oleh OIKEOS Christian Network. Kami tahu bahawa anda mengambil berat tentang bagaimana maklumat anda digunakan dan dikongsi. Dengan niat baik, kami percaya pernyataan berikut akan membantu anda memahami dasar kami dan bagaimana kami menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami.

OIKEOS Christian Network memang mengumpulkan, menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami di laman web kami. Kami tidak akan menggunakan atau berkongsi maklumat anda dengan sesiapa kecuali seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini.

Apa yang kita kumpulkan dan bagaimana kita menggunakannya

  1. Kuki. Apabila anda melawat www.oikeos.org kami boleh menghantar satu atau lebih kuki ke komputer anda, supaya kami dapat mengenal pasti pelayar anda secara unik (kuki hanya satu fail teks kecil yang mengandungi rentetan aksara). Menerima kuki kami membolehkan anda menyimpan pilihan pengguna anda semasa anda log masuk ke laman web kami setiap sesi. Walaupun kebanyakan pelayar menerima cookies secara lalai, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak semua cookies, atau memberitahu anda apabila anda sedang menghantar cookie. Beberapa www.oikeos.org ciri dan perkhidmatan mungkin tidak berfungsi dengan betul jika anda mempunyai kekurangan kuki.
  2. Maklumat log. Apabila anda menggunakan perkhidmatan OIKEOS Christian Network, pelayan kami secara automatik merakam maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda semasa anda melayari laman web kami. Log pelayan ini mungkin merangkumi maklumat seperti permintaan web anda, alamat Protokol Internet, jenis penyemak imbas, bahasa penyemak imbas, tarikh dan masa permintaan anda, dan satu atau lebih kuki yang dapat mengenal pasti penyemak imbas anda secara unik.
  3. Laman web lain. Dasar Privasi ini hanya berlaku untuk laman web dan perkhidmatan yang dimiliki dan dikendalikan oleh OIKEOS Christian Network. Kami tidak dapat mengatur laman web lain yang mungkin dihubungkan di laman web kami. Laman web lain ini mungkin meletakkan kuki mereka sendiri atau fail lain di komputer anda, mengumpulkan data atau meminta maklumat peribadi dari anda. Anda harus membiasakan diri dengan Dasar Privasi mereka yang unik, sekiranya anda memilih untuk mengunjungi laman web mereka.

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?

Bila dan di mana kami meminta anda memberikan maklumat peribadi (misalnya borang atau maklumat log masuk untuk perkhidmatan tertentu), anda mungkin menolak untuk menghantar maklumat peribadi, dalam hal ini OIKEOS Christian Network mungkin tidak dapat memberikan akses atau perkhidmatan khusus itu kepada anda.

Alamat e-mel anda hanya digunakan untuk komunikasi program OIKEOS Christian Network semasa dan masa depan yang telah anda pilih untuk terima. Kami tidak pernah menjual, berkongsi, atau spam.

Bagaimanakah kita berkongsi maklumat anda?

OIKEOS Christian Network tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan organisasi lain di luar OIKEOS Christian Network. Walau bagaimanapun, OIKEOS Christian Network boleh berkongsi maklumat peribadi anda jika kami, dengan niat baik, percaya bahawa akses, penggunaan, pemeliharaan atau pendedahan maklumat tersebut adalah wajar untuk (a) memenuhi undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan pemerintah yang dapat dilaksanakan, (b) menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan yang berlaku, termasuk penyiasatan kemungkinan pelanggarannya, (c) mengesan, mencegah, atau mengatasi masalah penipuan, keselamatan atau teknikal, atau (d) melindungi dari bahaya yang mungkin berlaku terhadap hak, harta benda atau keselamatan OIKEOS Christian Network, penggunanya atau orang awam sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.

Keselamatan maklumat

OIKEOS Christian Network mengambil langkah yang wajar secara komersial untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan ke atau perubahan, pendedahan atau pemusnahan data yang tidak dibenarkan. Langkah-langkah ini mungkin merangkumi tinjauan dalaman pengumpulan data, amalan penyimpanan dan pemprosesan kami dan langkah-langkah keselamatan, serta langkah-langkah keselamatan fizikal untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan ke sistem tempat kami menyimpan data peribadi. Kami mengehadkan akses maklumat peribadi kepada anggota pasukan tadbir urus OIKEOS Christian Network, pekerja, kontraktor dan ejen yang perlu mengetahui maklumat tersebut untuk mengendalikan, mengembangkan atau meningkatkan perkhidmatan kami. Individu-individu ini terikat dengan kewajiban kerahsiaan dan mungkin dikenakan disiplin, termasuk penamatan dan pendakwaan jenayah, jika mereka gagal memenuhi kewajiban ini. OIKEOS Christian Network tidak bertanggungjawab, bagaimanapun, sekiranya berlaku akses maklumat yang tidak dibenarkan.

Integriti data

Kami mengkaji semula pengumpulan data, penyimpanan dan pemprosesan kami untuk memastikan bahawa kami hanya mengumpul, menyimpan dan memproses maklumat peribadi yang diperlukan untuk menyediakan atau meningkatkan perkhidmatan kami. Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi yang kami proses adalah tepat, lengkap, dan terkini, tetapi kami bergantung kepada pengguna kami untuk mengemas kini atau membetulkan maklumat peribadi mereka apabila perlu.

Penguatkuasaan

OIKEOS Christian Network secara berkala mengkaji kepatuhannya terhadap Dasar Privasi ini. Apabila kami menerima aduan bertulis rasmi mengenai masalah privasi, adalah kebijakan kami untuk menghubungi pengguna yang mengeluh mengenai masalahnya.

Kami akan bekerjasama dengan pihak berwajib yang sesuai, termasuk pihak berkuasa perlindungan data tempatan, untuk menyelesaikan setiap aduan mengenai pemindahan data peribadi yang tidak dapat diselesaikan antara OIKEOS Christian Network dan individu.