Berkat Seukuran Gigitan

Berkat Bersaiz Gigitan ialah rakaman pendek tidak formal untuk memberi inspirasi dan menggalakkan satu sama lain. Mereka mungkin menonjolkan ayat Bible, topik, atau sekadar kesaksian peribadi, perkongsian, atau lagu yang menaikkan semangat kita. Kebaikan, penjagaan dan kedaulatan Tuhan yang dipamerkan dalam hidup kita adalah sebahagian daripada cara kita boleh hidup dan berkongsi rahmat-Nya. Nikmati.