OIKEOS Local Group di Columbus (Westerville) OH

Untuk bertanya mengenai kumpulan tempatan ini, sila hubungi Rich dan Vera O'Neal di vconeal@hotmail.com.