Kumpulan Tempatan OIKEOS di Ft. Lauderdale (Margate) FL

Untuk bertanya mengenai kumpulan tempatan ini, hubungi Paul dan Trudy Parmenter di paulparmenter@bellsouth.net.