IMG_6048_JDP

Wahabi

Naib Presiden

tom.knupp@oikeos.org

SIAPA SAYA
Dengan rahmat Tuhan, saya seorang pendeta dan guru, seorang pelayan Tuhan Yesus Kristus. 1 Cor. 15:10
Seperti seorang gembala, saya memasuki pintu, memanggil saya sendiri dengan nama, dan membawa mereka keluar. Jn. 10: 2-3
Hati saya terbuka lebar, dan saya menggalakkan orang lain untuk meluaskan hati mereka juga. 2 Cor. 6: 11-13 (ESV)
Pengaruh pengaruh saya adalah untuk mencapai bahkan kepada anda. 2 Cor. 10:13 (ESV)

APA SAYA BUAT
Saya pembolehubah. Saya membina pasukan dengan membina individu. Saya adalah pemimpin bahagian yang sama dan pembantu, pengurus dan penyumbang individu, penganalisis dan peguam bela, penulis dan pelatih, penterjemah dan penterjemah. Saya menyampaikan komunikasi berasaskan tulisan yang jelas, tepat, lengkap, relevan dan berdasarkan skrip.

Semangat saya adalah untuk menjangkau inspirasi Allah yang terbaik untuk menjadi yang terbaik bagiNya; dan memberi mereka kuasa, mentor mereka, dan membantu mereka mengembangkan diri sebagai murid. Objektif saya adalah untuk membina perpaduan Tuhan berdasarkan pemahaman umum dan amalan Firman Tuhan.

Lihat Pasukan Ahli Tadbir Urus Lain